Επιστροφές και Ακυρώσεις

Επιστροφές – Αλλαγές Προϊόντων

Με βάση το νόμο Ν.133(Ι)/2013 «o καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη συναπτόμενη εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμιά επιβάρυνση, με εξαίρεση τις επιβαρύνσεις που αφορούν το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Επίσης επιβαρύνεται σε περίπτωση που ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο που προσφέρει ο έμπορος».

Αποδεχόμαστε επιστροφές ή ανταλλαγές προϊόντων μέσα σε 14 μέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος δεδομένου ότι:

I. η συσκευή είναι σφραγισμένη από τον κατασκευαστή ή από το κατάστημα με ταινία ασφαλείας ΜΤΝ. Για κανένα λόγο δεν γίνονται δεκτές επιστροφές προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή ανοιχθεί.

II. η επιστροφή συνοδεύεται με την αυθεντική απόδειξη αγοράς του προϊόντος 

IΙΙ. αλλαγές ή επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές  σε εργατικά ή/και εγκατάσταση υπηρεσιών, κάρτες χρόνου ομιλίας, αναλώσιμα προϊόντα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά DVD’s και κάρτες μνήμης, τίτλοι παιχνιδιών και λογισμικά 

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει ή να αλλάξει κάποιο προϊόν δεδομένου ότι υφίστανται οι άνωθεν προϋποθέσεις σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα του δικτύου της ΜΤΝ. 

Μπορεί επίσης να αποστείλει το προϊόν με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Λεωφόρος Κέννεντυ 87, 1077 Λευκωσία έπειτα από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου estore@mtn.com.cy . Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη. 

Παρακαλούμε όπως αφαιρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα (ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ασύρματα δεδομένα, ηχογραφήσεις, βιντεογραφήσεις ή DVD’s). Η ΜΤΝ δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε προσωπικά δεδομένα που είναι μέσα στο επιστρεφόμενο προϊόν ή στο προϊόν για ανταλλαγή και δεν προσφέρει καμία εγγύηση για την διατήρηση των δεδομένων ( προσωπικών ή μη) κατά την επιστροφή, ανταλλαγή, επισκευή προϊόντων. 

Παραγγελίες - Ακύρωση Παραγγελίας

Επιβεβαίωση της Παραγγελίας

Με την λήψη της παραγγελίας η ΜΤΝ θα επικοινωνήσει με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην υποδειχθείσα από τον πελάτη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και μέσω τηλεφώνου για να επιβεβαιωθεί η αγορά.

Ακύρωση Παραγγελίας

Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί μόνο όταν βρίσκεται σε κάποιο από τα κάτωθι στάδια:

- Όταν η παραγγελία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

- Όταν η παράδοση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και  χρήστης δεν επιθυμεί την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

- Όταν ο χρήστης δεν αποδέχεται το προϊόν κατά την παράδοση της παραγγελίας για τους πιο κάτω λόγους:

1.Ο χρήστης έχει αλλάξει γνώμη (σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα  επωμιστεί τα έξοδα αποστολής)
2.Το προϊόν είναι ελαττωματικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

- Όταν ο χρήστης δεν παραλάβει την παραγγελία του εντός 10 ημερών.

Τροποποίηση Παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας δε μπορούν να γίνουν αλλαγές. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει την παραγγελία του θα πρέπει να προβεί σε ακύρωση της, εφόσον βρίσκεται σε ένα από τα πιο πάνω στάδια, και να επιλέξει εκ νέου τα προϊόντα.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Αν κάποια από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και τηλεφώνου, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν τον ικανοποιεί, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί κανονικά.

Παραλαβή Παραγγελίας

Η παράδοση του προϊόντος γίνεται μόνο στον αγοραστή με την επίδειξη της πρωτότυπης ταυτότητας του αιτηθέντος την παραγγελία.

Παράπονα

Για υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της MTN Cyprus LTD μπορείτε να απευθύνεστε:

1. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της ΜΤΝ μέσω τηλεφώνου στο 136 ή +357 96136136 (από εξωτερικό) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο contactus@mtn.com.cy.

2. Στα καταστήματα της MTN. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ικανοποιηθεί από τον χειρισμό του παραπόνου από την ΜΤΝ και/ή το αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να απευθυνθεί:

3. Στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο Ν.112(Ι)/2003: http://www.ocecpr.org.cy/

4. Στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/odr σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013.